מנהלת:

  • תהילה אורי

צוות הגן:

  • אנג'לה ש"ץ

סבתא לנכד בקליפורניה ולנכדה בארץ. שנת הלימודים 2020-2021 תהיה השנה השלישית שלה כמורה לתלמידי גן בביה"ס הישראלי בברוקליין. במקביל היא מלמדת שנים רבות בביה"ס הישראלי בלקסינגטון.

אנג'לה מלמדת ילדים בשילוב של סיפורים, שירים, מלאכה, דקלומים, תנועה ועוד. בכיתה ניתן לחוות את שמחת ההוראה וההתלהבות שלה.

במקצועה היא מורה מוסמכת לריקודי עם ישראלי ותנועה יצירתית מעל 20 שנה.

אנג'לה מלמדת יהדות, עברית וריקודי עם בבתי כנסת באיזור ומעבירה שיעורים פרטיים בעברית.

צוות בית הספר היסודי:

  • צביה כוכבי

  • טס שפלן