מידע על התשלום

- טופס ההרשמה בתחתית העמוד-

 • תשלום עבור פעם בשבוע הינו $100 לחודש ($1000 שנתי) לשנת לימודים
 • תשלום עבור פעמיים בשבוע הינו $160 לחודש ($1600 שנתי) לשנת לימודים
 • דמי הרשמה על סך $100 ישולמו בזמן ההרשמה (ישולם דרך צ'ק, אשראי או פיי-פאל.) דמי ההרשמה יוחזרו במלואם במידה ולא מעוניינים להרשם לאחר שיעור ניסיון ו/או במידה ושנת הלימודים לא תפתח עקב מספר קטן של נרשמים.
 • לתקופה מוגבלת (רישום מוקדם - עד ל-15 ביוני) תנתן הנחה של $50 לילד
 • משפחות יקבלו $200 הנחה לכל ילד נוסף שירשם.
 • על מנת לעודד רישום לביה"ס, תנתן הנחת "חבר מביא חבר" בגובה $50 לכל תלמיד חדש שייצטרף לביה"ס שיתן את שם הממליץ בעת ההרשמה (עד לחמישה תלמידים)
 • התשלום כולל ספרים, ציוד, אביזרים, מתנות והוצאות אחרות שבית הספר יישא בהם.
 • התשלום יכול להיות משולם בתשלום מלא, או ב5 תשלומים של $320 (לפעמיים בשבוע) ו-$200 (לפעם שבוע)
 • תכנית שרשים תתקיים אחת לחודש (סך הכל עשרה מפגשים) על ידי מנחה מקצועית. עלות התכנית $350. לפרטים נוספים ורישום נא לפנות לאיריס (iris.dorfan@boston-ics.org)

בית הספר הישראלי בברוקליין ישמח לסיוע של הורים בפעילויות השונות במהלך שנת הלימודים.

Tuition Information

 • Tuition for a once a week program is $100/month ($1000 yearly) for the school year
 • Tuition for a Twice a week program is $160/month ($1600 yearly) for the school year
 • A $100 registration fee will be collected during registration (payable by Check, Credit Card or Pay-Pal.) Registration fee will be refunded if child does not wish to register after a trial class, or if a program does not open due to lack of enrollment.
 • During a limited early registration period, the registration fee will be $50 (ends June 15th)
 • Families will receive a $200 tuition discount for each additional child registered
 • To encourage enrollment of new students, a referral discount of $50 will be given per new enrolled student (up to 5).
 • Tuition includes cost of books and all other expenses during the school year
 • Tuition can either be paid in full, or in 5 equal installments of $320 (for a twice a week program) and $200 (for a once a week program)
 • The Shorashim program will take place once a month (for a total of ten meetings) with a professional instructor. Tuition is $350. For registration or additional information, please contact Iris (iris.dorfan@boston-ics.org).

The ICS relies on parents involvement. Please talk to the Board about the many tasks you can help out with throughout the school year.