מידע על התשלום

- טופס ההרשמה בתחתית העמוד-

  • התשלום עבור שנת לימודים לתלמיד הינו $1300

  • דמי הרשמה על סך $100 ישולמו בזמן ההרשמה (בכרטיס אשראי).

  • התשלום כולל ספרים, ציוד, אביזרים, מתנות והוצאות אחרות שבית הספר יישא בהם.

  • את התשלום יש להעביר במלואו בתחילת השנה, לאחר השיעור השני לכל המאוחר.

  • תכנית שרשים תתקיים אחת לחודש (סך הכל עשרה מפגשים) על ידי מנחה מקצועית. לפרטים נוספים ורישום נא לפנות לתהילה (director@boston-ics.org)

בית הספר הישראלי בברוקליין ישמח לסיוע של הורים בפעילויות השונות במהלך שנת הלימודים.

Tuition Information

  • Tuition is $1300 per student for the school year

  • A $100 registration fee will be collected during registration (Credit Card).

  • Tuition includes cost of books and all other expenses during the school year

  • Tuition must be paid in full once the school year begins, following the 2nd class at the latest.

  • The Shorashim program will take place once a month (for a total of ten meetings) with a professional instructor. For registration or additional information, please contact Tehila (director@boston-ics.org).

The ICS relies on parents involvement. Please talk to the Board about the many tasks you can help out with throughout the school year.