מידע על התשלום

- טופס ההרשמה בתחתית העמוד-

 • התשלום עבור שנת לימודים לתלמיד הינו $1200
 • דמי הרשמה על סך $100 ישולמו בזמן ההרשמה (בכרטיס אשראי) ויוחזרו במלואם במידה ולא מעוניינים להרשם לאחר שיעור ניסיון ו/או במידה ושנת הלימודים לא תפתח עקב מספר קטן של נרשמים.
 • לתקופה מוגבלת (רישום מוקדם - עד ל-23 ביוני) תנתן הנחה של $50 לילד
 • משפחות יקבלו $200 הנחה לכל ילד נוסף שירשם.
 • התשלום כולל ספרים, ציוד, אביזרים, מתנות והוצאות אחרות שבית הספר יישא בהם.
 • את התשלום יש להעביר במלואו בתחילת השנה, לאחר השיעור השני לכל המאוחר.
 • תכנית שרשים תתקיים אחת לחודש (סך הכל עשרה מפגשים) על ידי מנחה מקצועית. עלות התכנית $350. לפרטים נוספים ורישום נא לפנות לאיריס (iris.dorfan@boston-ics.org)

בית הספר הישראלי בברוקליין ישמח לסיוע של הורים בפעילויות השונות במהלך שנת הלימודים.

Tuition Information

 • Tuition is $1200 per student for the school year
 • A $100 registration fee will be collected during registration (Credit Card). Registration fee will be refunded if child does not wish to register after a trial class, or if a program does not open due to lack of enrollment.
 • During a limited early registration period, the registration fee will be $50 (ends June 16th)
 • Families will receive a $200 tuition discount for each additional child registered
 • Tuition includes cost of books and all other expenses during the school year
 • Tuition must be paid in full once the school year begins, following the 2nd class at the latest.
 • The Shorashim program will take place once a month (for a total of ten meetings) with a professional instructor. Tuition is $350. For registration or additional information, please contact Iris (iris.dorfan@boston-ics.org).

The ICS relies on parents involvement. Please talk to the Board about the many tasks you can help out with throughout the school year.