מידע על התשלום

- טופס ההרשמה בתחתית העמוד-

        בית הספר הישראלי בברוקליין ישמח לסיוע של הורים בפעילויות השונות במהלך שנת הלימודים.

Tuition Information

The ICS relies on parents involvement.  Please talk to the Board about the many tasks you can help out with throughout the school year.