בית הספר הינו ארגון ללא מטרות רווח ולכן הנהגת ההורים היא הגורם האחראי על בית הספר ואשר מקבל את ההחלטות הנוגעות לתפעול בית הספר.

הנהגת ההורים נבחרת על ידי ההורים ופועלת בהתנדבות מלאה.

הנהגת ההורים מתכנסת אחת לחודש על מנת לקבל החלטות הנוגעות לניהול בית הספר.

חברי ההנהגה:

  • דניאל לנץ
  • אריאל גרוזמן
  • טס שפלן
  • יוני איסקוב