אפשר ליצור קשר עם בית הספר הישראלי בברוקליין באמצעות הדרכים הבאות:

אפשר גם ליצור קשר דרך מילוי טופס בתחתית הדף:

You can contact the Israeli Complementary School in Brookline by:

You can also contact us by filling out the form below: