תוכנית הלימודים

לבית הספר הישראלי בברוקליין שתי מטרות עיקריות:

  • ללמד את ארבעת מרכיבי השפה העברית: קריאה, כתיבה, הבנה ושיחה.
  • ליצור סביבת למידה באווירה ישראלית תוך כדי חיזוק הידע על מדינת ישראל דרך היסטוריה, גיאוגרפיה, חגי ישראל ותנ"ך.

CURRICULUM

The Israeli School has 2 main purposes:

  • Teach the four components of the Hebrew language: Reading, Writing, Conversing and Understanding.
  • Create a learning environment in an Israeli atmosphere while strengthening knowledge about the State of Israel through history, geography, Jewish holidays and the Bible.