בתכנית:

מטרת התכנית לאפשר לתלמידים לגלות ולחקור בהדרגה, בכוחות עצמם ובעזרת המשפחה מרכיבים נבחרים ומשמעותיים בפסיפס הסיפור האישי, המשפחתי והקהילתי שלהם. לחשוף אותם לסיפורי מורשות שונים של החברה הישראלית והעם היהודי.

 • מעגלי זהות – מן האני אל הביחד.

 • גלגולו של חפץ - חקר חפץ משפחתי העובר במשפחה מדור לדור.

 • “ארץ ישראל שלי” – אזרחות ואקטואליה.

 • כתיבת אלבום שרשים – התחקות אחר הסטוריית המשפחה.

 • בניית אילן יוחסין.

 • מעבר מילדות לבגרות

 • מושגי יסוד ביהדות.

כמו כן ישובצו בתכנית עבודות אישיות, מפגשים עם אנשי מקצוע וכן רעיונות ופעילויות סביב תכני יהדות וחגי ישראל.

השתתפות בטקסים בית ספריים, כגון: טקס לזכר יצחק רבין וטקס יום הזכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.

יתקיים טקס סוף שנה בבית כנסת לציון סיום שנת המצווה.

החוג יערך אחת לחודש בימי ראשון אחר הצהריים.

לפרטים נוספים ורישום, נא לפנות לתהילה בכתובת: director@boston-ics.org

PROGRAM:

 • This Bar/Bat-Mitzva year program offers a unique experience for young teens.

 • The curriculum provides our students a look into their own identity and roots.

 • The students will be active participants in making the program their own.

 • Prepare an album of personal roots - a family tree

 • Identity spheres - from the individual to the togetherness of the group

 • Learn about Israel - social studies and current events

 • Integrated into the program will be individual projects, speaker visits, and age-appropriate activities with a focus on Judaism and Jewish holidays.

 • The program will be held once a month

A ceremony will be held at the end of the year to mark the end of the Mitzvah year

For more information and to register, please contact Tehila at: director@boston-ics.org