בתכנית:

מטרת התכנית לאפשר לתלמידים לגלות ולחקור בהדרגה, בכוחות עצמם ובעזרת המשפחה מרכיבים נבחרים ומשמעותיים בפסיפס הסיפור האישי, המשפחתי והקהילתי שלהם. לחשוף אותם לסיפורי מורשות שונים של החברה הישראלית והעם היהודי.

       כמו כן ישובצו בתכנית עבודות אישיות, מפגשים עם אנשי מקצוע וכן רעיונות ופעילויות סביב תכני יהדות וחגי ישראל.

       השתתפות בטקסים בית ספריים, כגון: טקס לזכר יצחק רבין וטקס יום הזכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.

       יתקיים טקס סוף שנה בבית כנסת לציון סיום שנת המצווה.

       החוג יערך אחת לחודש בימי ראשון אחר הצהריים.

  לפרטים נוספים ורישום, נא לפנות לדפנה איזנקוט בכתובת: director@boston-ics.org

PROGRAM:

     A ceremony will be held at the end of the year to mark the end of the Mitzvah year

For more information and to register, please contact Daphna Azenkot at: director@boston-ics.org