מטרות:

  • התלמידים יעמיקו את הקשר עם מדינת ישראל דרך נושאי אקטואליה.
  • שיפור מיומנויות הכתיבה והקריאה.
  • יעמיק את הלימוד בתחום הגאוגרפיה של ארץ ישראל.
  • יעמיק את הלימוד לגבי אירועים מרכזיים בהסטוריה של עם ישראל.
  • עבודה שנתית אישית שתהיה מושפעת מאחד הנושאים המרכזיים של אותה השנה.

GOALS:

  • The students will deepen the connection with the State of Israel through current affairs.
  • Improve writing and reading skills.
  • Will deepen the study of major events in the history of the Jewish people.
  • Will deepen the study of Israeli geography.
  • Personal annual work that will be influenced by one of the main themes of that year. Continuing with the study of Israeli geography