בסיום כיתה ד’ התלמיד:

  • יבסס את מיומנויות הקריאה והכתיבה.
  • יכיר את סיפורי התורה, מסורת ישראל וספרות ישראלית.
  • יכיר את הגאוגרפיה של ארץ ישראל דרך מושגים כלליים: הכרת המפה וחלוקה לאזורים.
  • יכיר אירועים מרכזיים בהסטוריה של עם ישראל.
  • מושגי יסוד ביהדות.

AT THE END OF 4TH GRADE, STUDENTS WILL KNOW:

  • Stabilizing writing and writing skills
  • Broadening the knowledge of Bible stories, Jewish and literature traditions
  • Introducing Hebrew grammar
  • Improving reading comprehension and verbal expression
  • Broadening the knowledge of the Israeli geography through the use of maps and the understanding of the Israeli agriculture and water sources