בסיום כיתה ג’ התלמיד:

  • יחזק את מיומנויות הקריאה והכתיבה.
  • יכיר את סיפורי התורה, מסורת ישראל וספרות ישראלית.
  • יכיר טקסטים וז'אנרים ספרותיים: שיר, דקלום, סיפור, בלדה, טקסטים מידעיים.
  • יתחיל להכיר את הגאוגרפיה של ארץ ישראל דרך סיפורי מקום.
  • סיפור בהמשכים.
  • מושגי יסוד ביהדות.

AT THE END OF 3RD GRADE, STUDENTS WILL KNOW:

  • Strengthen reading and writing skills
  • First introduction of the geography of Israel through stories
  • In depth discussions of Jewish holidays and customs
  • Bible stories, the traditions of Israel and Israeli literature