בסיום כיתה ב’ התלמיד:

 • ישלים את מיומנויות הקריאה והכתיבה.
 • יכתוב בדפוס ובכתב.
 • יקרא קריאה שוטפת.
 • זיהוי רעיון מרכזי בקטע וניסוח תשובה
 • שיפור הידע בנושא החגים, המסורות והתרבות היהודית והישראלית
 • יוכל לבטא את עצמו תוך שימוש נכון בשפה העברית.
 • יכיר את סיפורי בראשית.

AT THE END OF 2ND GRADE, STUDENTS WILL KNOW:

 • Reading and writing skills
 • Writing in Upper and Lower case
 • Verbal and written expression
 • Broadening the study of the holidays
 • Introducing the story of Genesis and receiving a Bible