בסיום כיתה א’ התלמיד:

  • יקרא ויכתוב אותיות דפוס ברמה התחלתית.
  • יקרא סיפורים קצרים בסיסיים.
  • יכיר שירי ילדים וחגים.
  • יוכל לבטא את עצמו תוך שימוש נכון בשפה העברית.
  • יכתוב משפטים בסיסיים.
  • ירחיב את אוצר המילים: זכר ונקבה, יחיד ורבים.

בשנה זאת נקיים שני מסלולי לימוד: מסלול של פעם בשבוע (יום שני ) ומסלול דו שבועי (ימי שני ורביעי)

AT THE END OF 1ST GRADE, STUDENTS WILL KNOW:

  • Reading and writing in basic level
  • Writing simple sentences
  • Verbal expression with an emphasis on correct pronunciation and expression
  • Holidays through customs, symbols, history and songs